Over ons

Jongerenwerk Nieuw-Wehl (JNW)

Sinds 1988 kent Nieuw-Wehl het Jongerenpastoraat.
Het Jongerenpastoraat (JP) is opgericht om jongeren die de
basisschool hebben verlaten de mogelijkheid te geven elkaar
nog te ontmoeten. Tegenwoordig heet het JP, JNW Voortgezet.

Sinds 2009 kent het jongerenpastoraat een Junior variant, namelijk het
Junior Jongerenpastoraat (JJP).  Het JJP, tegenwoordig JNW Basis,
organiseert maandelijks activiteiten voor kinderen uit Nieuw-Wehl en
Wehl van de basisschoolleeftijd.

Het Jongerenwerk Nieuw-Wehl (JNW Basis en Voortgezet)  zorgt er door het organiseren van activiteiten voor dat de jeugd uit Nieuw-Wehl en Wehl elkaar blijft ontmoeten, samen iets onderneemt en hopelijk hiermee bijdraagt aan het levendig houden van het dorp.

Bestuur
Het bestuur van het JNW bestaat uit:
Peter Grob (voorzitter)
Sabine Willemsen (penningmeester)
Linda Evers (secretaris)
Ivonne van Pluur (algemeen bestuurslid)
Ester Buiting (algemeen bestuurslid)

Het bestuur werkt volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vertrouwenspersonen:
Peter Grob:
tel: 06- 37 62 57 33.
mail: petergrob@live.nl

Esther van Elk:
tel: 06- 43 43 12 20
mail: esther-van-elk@hotmail.com

Begeleiders JNW Basis:
Esmeralda Visser, Ilona Loef, Linda Evers, Ellen Koster, Sander Koster en Esther Geurts.

Begeleiders JNW Voortgezet:
Ester Buiting, Esther van Elk en Eric Jansen (JNW VO 1-2)
Ivonne van Pluur en Brigitte Siebes (JNW VO 3-4)