Reglement Jeugdhonk

 


1.   Er mag niet gerookt worden in het Jeugdhonk.

2.   De trap naar het Jeugdhonk mag tijdens de opening niet bezet worden.

3.   Er mogen geen alcoholische dranken gedronken worden in het Jeugdhonk.

4.   Mochten er spellen en of attributen defect zijn, meld dit aan de leiding.

5.   Mochten er spellen en of attributen bewust vernield worden, dan zal de Stichting in overleg met leiding de
      desbetreffende persoon of personen aansprakelijk stellen voor de financiŽle schade.

6.   Mochten er in De Horst tijdens de openingsuren van het Jeugdhonk vernielingen aan gericht worden door
      jongeren van het Jeugdhonk, dan zullen zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.  

7.   De leiding is verantwoordelijk voor de jongeren tijdens de openingsuren van het Jeugdhonk zolang de
      jongeren in De Horst zijn.

8.   Eten en drinken mag in beperkte mate en na overleg met de leiding worden genuttigd.
      De leiding zal hiervoor zorg dragen.

9.   Mochten er personen zijn die zich niet aan de regels houden of geen gehoor geven aan de waarschuwingen
      van de leiding, dan zal deze persoon / personen uit De Horst gestuurd worden door de leiding,
      waarna ouders / verzorgers op de hoogte worden gesteld.

10. Als we er van uit gaan dat De Horst voor ons allemaal is en we houden het met zijn allen schoon en netjes
      dan kunnen we nog jaren veel plezier van het Jeugdhonk / De Horst hebben, laten we daar aan denken.

          

 Het Bestuur.