Hallo deelnemers van het JNW,

 

Zaterdag 19 juni is het dan zover. De afsluiting van dit hele gekke seizoen van het Jongerenwerk. We hebben elkaar de afgelopen tijd veel online gezien en ook de laatste activiteit vindt online plaats.


Zorg dat je zaterdag 19 juni van 15.00 - 17.00 uur voor je TV of Laptop gaat zitten. Ga naar JNWgaatLIVE.nl en kijk en doe met ons mee. 

Tijdens deze 2 uur gaan we samen leuke opdrachten doen, geluiden raden en een beetje gokken: lukt het wel of lukt het niet?

Om actief mee te doen en foto’s of filmpjes naar ons toe te sturen heb je wel een mobiel nodig. Vraag je ouders/ verzorgers of ze erbij zijn als je zelf nog geen mobiel hebt of niet goed weet hoe dit werkt.

Als je alleen kijkt, kan niemand je zien, maar als je ons een foto of filmpje stuurt kan iedereen die naar de livestream kijkt je zien. Tijdens de livestream krijg je van ons een nummer waar je je foto’s/ filmpjes naartoe kunt sturen.

Let op: Reserveer vast jullie gezinsauto met bestuurder(ster) om 17.00 uur. Na afloop vragen we jullie namelijk om naar onze Drive Thru te komen. Hier staan alle begeleiders klaar om jullie toch nog even “live” te zien. Aan het eind krijg je een leuke verrassing mee naar huis, we zwaaien jullie daarna uit, wensen jullie vast een fijne vakantie en hopen jullie volgend seizoen weer gewoon te zien bij onze activiteiten.

Onze Drive Thru is natuurlijk volledig Corona Proof.

Graag tot zaterdag 19 juni, eerst online en daarna nog in onze Drive Thru.

Met vriendelijke groet,

Leiding en bestuur JNW.

Facebook: Jongerenwerk Nieuw Wehl
Instagram: @jongerenwerknw

 

 

Jongerenwerk Nieuw-Wehl (JNW)

Sinds 1988 kent Nieuw-Wehl het Jongerenpastoraat.
Het Jongerenpastoraat (JP) is opgericht om jongeren die de
basisschool hebben verlaten de mogelijkheid te geven elkaar
nog te ontmoeten. Tegenwoordig heet het JP, JNW Voortgezet.

Sinds 2009 kent het jongerenpastoraat een Junior variant, namelijk het
Junior Jongerenpastoraat (JJP).  Het JJP, tegenwoordig JNW Basis,
organiseert maandelijks activiteiten voor kinderen uit Nieuw-Wehl en
Wehl van de basisschoolleeftijd.

Het Jongerenwerk Nieuw-Wehl (JNW Basis en Voortgezet)  zorgt er door het organiseren van activiteiten voor dat de jeugd uit Nieuw-Wehl en Wehl elkaar blijft ontmoeten, samen iets onderneemt en hopelijk hiermee bijdraagt aan het levendig houden van het dorp.

 

 

JNW Basis

 


Het JNW Basis is er voor de jeugd uit Nieuw-Wehl en Wehl die de basisschoolleeftijd heeft (4-12 jaar).
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd.  Per seizoen wordt er een planning gemaakt.
Het JNW Basis - seizoen loopt gelijk met een schooljaar. Tijdens de activiteiten gaat het er vooral om dat je gezellig met elkaar bezig bent.


Wil je meer weten over het
JNW Basis en het programma, klik dan op bijbehorend logo. 
Lidmaatschap JNW Basis kost 5,00 euro per seizoen. Je kunt lid worden door dit bedrag over te maken op
NL06 RABO 0146 9719 22, t.n.v. Stichting Jongerenwerk Nieuw- Wehl o.v.v. je volledige naam en de groep waar je in zit.

 

 

JNW VoortgezetHet JNW Voortgezet is er voor de jongeren uit Nieuw- Wehl en Wehl die de basisschool hebben verlaten.
Voor meerdere leeftijdsgroepen worden gedurende het schooljaar circa 10 bijeenkomsten georganiseerd.
Elke groepsactiviteit staat onder leiding van vrijwilligers.
In eerste instantie kunnen de jongeren, die immers na de basisschool naar verschillende scholen zijn gegaan, elkaar ontmoeten om bij te praten.
Er wordt ook aandacht besteed aan serieuze zaken die vaak in themabijeenkomsten aan de orde komen.
Verder worden met Kerstmis de zieken en bejaarden bezocht en wordt assistentie verleend bij de verkoop van de dorpskalenders. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vele leuke, ontspannende activiteiten.
De jaarlijkse dropping en het startspektakel worden iedere keer weer, door alle deelnemers, als hoogtepunten ervaren.

Wil je meer weten over het JNW Voortgezet en het programma, klik dan op bijbehorend logo.
Lidmaatschap JNW Voortgezet kost 7,50 euro per seizoen. Je kunt lid worden door dit bedrag over te maken op
NL06 RABO 0146 9719 22, t.n.v. Stichting Jongerenwerk Nieuw- Wehl  o.v.v. je volledige naam en het leerjaar V.O. waar je in zit.